जून पोतिएको अनुहार
दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’
दामोदर पुडासैनी ‘किशोर’