गुवाहाटी पुर्‍याउने त्यो बाटो
 सुरज सुवेदी
सुरज सुवेदी