काठमाडौंबाट साइकलमा वीरगन्ज
 गिरीश गिरी
गिरीश गिरी