जिरी, कुरी र हिउँको स्पर्श
 दीपेन्द्रसिंह थापा
दीपेन्द्रसिंह थापा