हिउँदमा लोडसेडिङ हुनसक्ने सङ्केत
काठमाडौं, असोज २०