नेपालकै कारण भारु साटिएन
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ४