१२ डिग्री उकालो नचढे कुनै पनि विद्युतीय सवारी दर्ता नहुने
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ३