कार्यालय सहयोगीलाई समेत मोटरसाइकलले हुँदैन
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ३