प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उल्लंघन, दुई महिनामा चार दर्जन कर्मचारी विदेश भ्रमणमा
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ३