स्वास्थ्य मन्त्रालयमा साढे २५ करोड रकमान्तर
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ३