पण्डित श्रीनिवासलाई गोली हान्न भारतीय सुटरको प्रयोग
छापाबाट विराटनगर, वैशाख ३