प्रदेशमा डीआईजी नै प्रमुख बनाउने तयारी
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख २