अझै टुंगिएन १९५० को सन्धिको विवाद
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख १