भारतमा आईपीएल, करोडौंको बाजी नेपालमा
छापाबाट वीरगन्ज, वैशाख १