वीर अस्पतालको ५० रोपनी जग्गा गायब
छापाबाट भक्तपुर, चैत २९