सबै यातायात समिति खारेजीको तयारी
छापाबाट काठमाडौं, चैत २९