यो वर्ष २१४ मेगावाट विद्युत्
छापाबाट काठमाडौं, चैत २८