मेलम्चीमा अब, कति काम बाँकी छ?
छापाबाट काठमाडौं, चैत २८