दक्ष कामदारका रूपमा कोरिया पठाइँदै नेपाली नर्स
छापाबाट काठमाडौं, चैत २७