कर्मचारी श्रीमान् -श्रीमती अब एकै ठाउँमा
छापाबाट काठमाडौं, चैत २७