६ वर्षमा रक्सौलबाट काठमाडौंमा रेल
छापाबाट काठमाडौं, चैत २६