दुई तिहाइको प्रावधानले अन्योल
छापाबाट काठमाडौं, चैत २६