नष्ट गर्न ठिक्क पारिएका नोट खल्तीमा हाल्छन् कर्मचारी
छापाबाट काठमाडौं, चैत २६