परराष्ट्रमा नौ करोडको टेन्डर अनियमितता
छापाबाट काठमाडौं, चैत २५