कर्णालीका साढे ६ हजार जनताको भागमा एक डाक्टर
छापाबाट काठमाडौं, चैत २४