रानीपोखरीमा लगानी गरिएको साढे तीन करोड स्वाहा
छापाबाट काठमाडौं, चैत २३