मुख्यमन्त्री नै लिन्छन् जीवननिर्वाह भत्ता
छापाबाट कालिकोट, चैत २२