भन्सारमा कतै दरबन्दीभन्दा बढी, कतै कर्मचारी नै छैनन्
छापाबाट काठमाडौं, चैत २१