मुख्यमन्त्री पत्नीलाई घरमै बसी–बसी तलव!
छापाबाट कालिकोट, चैत २१