वाम एकताको औपचारिक घोषणा मात्र बाँकी : वैशाख ९ मा हुने
छापाबाट काठमाडौं, चैत २१