नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा भारतको खुला समर्थन
छापाबाट काठमाडौं, चैत २०