'भीडलाई लिएर क्वारेन्टाइन बनाउन जाऔँ'
{"status":"success"}