महामारीमा सरकारको सम्बोधनः आशाभन्दा बढी निराशा
{"status":"success"}