अमेरिकाले खनेको आतंकवादको खाल्डो
{"status":"success"}