प्रदीपका नजरमा 'शत्रु गते' : आफ्नो फिल्मलाई धेरै माया गर्दिनँ, १०मा ८ नम्बर दिन्छु
काठमाडौं, चैत ८