मैले उत्कृष्ट किताब लेखिसकेको छु, अब लेखे कमजोर हुनेछ: फिलिप रोथ
अन्तर्वार्ता: चार्ल्स म्याग्राथ (अनुवाद: सुरज सुवेदी)