कलाको काम प्रश्न सोध्नु हो, उत्तर दिनु हैन
माउरिज्यो क्याटालान, मूर्तिकार अन्तर्वार्ता: थिबौट वाचोवानोक/अनुवाद: सुरज सुवेदी