सैफ र करीनाबाट टाढा जानेछन् तैमुर!
एजेन्सी, असोज २३