३७ अौं जन्मदिन मनाएकी करीनाको जीवनको अहम् हिस्सा को हुन्?
एजेन्सी, असोज ५