एक करोड एमजीमा किनियो 'बागी २'को वितरण अधिकार
सेतोपाटी काठमाडौं, चैत १५