'चेप्टे चेप्टे पेरुङ्गो'मा यसरी नाचे दयाह्याङ्ग र दीया(भिडियो)
काठमाडौँ, असोज १०