तेस्रो अन्तराष्ट्रिय रामायण महोत्सवमा नेपालको प्रस्तुति
काठमाडौँ, असोज ९