मेलिना राइको 'तल्लाघरे साईला' मा गौरब र बेबोको मायापिरती
काठमाडौँ, असोज ५