प्रदेशीको कथामा 'भएँ प्रदेशी' बोलको गीत सार्वजनिक
काठमाडौँ, असोज ५