'मिस एयर होस्टेस २०१७' को ताज धरानकी रिवा लिम्बुलाई
काठमाडौं, असोज ३