‘बिपी साहित्य सम्मान’ डा. अभि सुवेदीलाई
काठमाडौं, भदौ १२