'चपली हाइट' का निर्माताले ४० दिनमा बनाए ३७ पेन्टिङ
जुना श्रेष्ठ काठमाडौं, जेठ १