अरून्धती रोयको नयाँ उपन्याससहित १३ पुस्तक 'बुकर प्राइज' को सम्भावित सूचीमा
सेतोपाटी लन्डन, साउन १२