धेरै वर्षअघिको, कथा निगु पुखुको
सबिना श्रेष्ठ भक्तपुर, चैत २९