प्रधानमन्त्रीले भने- सामुदायिक स्कुल सुधारौं, निजी आफैं बन्द हुन्छन् उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन पेस, निजी स्कुल सेवामूलक बनाउन सिफारिस
चेतना गुरागाईं काठमाडौं, माघ १